Förtroendevalda i Motala kommun

Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-10-31