Förtroendevalda i Motala kommun

Elias Georges (S)

Kontaktinformation

E-post:
elias.georges@motala.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Sjöstaden Motala Mark AB Ledamot 2023-04-02 2027-03-26
Krisledningsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-11-23 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2022-10-31 2026-10-31