Förtroendevalda i Motala kommun

Marcus Lejonqvist (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-7656601 (mobil)

E-post:
marcus.lejonqvist@motala.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2022-10-31 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2022-11-23 2026-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2022-11-23 2026-10-31
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Sjöstaden Motala Mark AB Suppleant 2023-04-02 2027-03-26
Gruppledare för representerat parti i KF Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2022-11-23 2026-10-31
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2023-01-01 2026-12-31