Förtroendevalda i Motala kommun

Charlotte Widegren (M)

Kontaktinformation

E-post:
charlotte.widegren@motala.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ordförande 2024-03-14 2027-05-01
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2022-11-23 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Socialnämndens myndighetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-02 2026-12-31
Socialnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens beredning för social hållbarhet Sammankallande 2024-02-27 2026-10-30