Förtroendevalda i Motala kommun

Ann-Charlotte Lexén (M)

Kontaktinformation

E-post:
ann-charlotte.lexen@motala.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens beredning för social hållbarhet Sammankallande 2022-11-23 2026-10-30
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Bildningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Bildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-03 2026-12-31