Förtroendevalda i Motala kommun

Ann-Charlotte Lexén (M)

Kontaktinformation

E-post:
ann-charlotte.lexen@motala.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Bildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-03 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Bildningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31