Förtroendevalda i Motala kommun

Martin Grändås (S)

Kontaktinformation

E-post:
martin.grandas@motala.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31