Förtroendevalda i Motala kommun

Martin Grändås (S)

Kontaktinformation

E-post:
martin.grandas@motala.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31