Förtroendevalda i Motala kommun

Moderata Samlingspartiet (M)

Antal personer (32 st)

Efternamn Förnamn
Bäck Jenni
Widegren Charlotte
Lexén Ann-Charlotte
Stark Per
Assarsson Philip
Markström Roger
Nilsson Urban
Argander Håkan
Öhman Lars
Albrektsson Helen
Kuzmenko Taras
Nilsson Martin
Ordell Ulla
Andersson Claes
Tevell Hans
Larsson Agneta
Flodin Daniel
Sköld Michael
Finneid Yusleidis
Nordbakken Jan
Franzén Magnus
Karlsson Irene
Brandtberg Sebastian
William Jan
Allard Rickard
Unéus Caroline
Backman Erik
Wedenberg Charlotte
Gunnarson Albin
Christensen Cecilia
Samuelsson Per-Ove
Henriksson Mark