Förtroendevalda i Motala kommun

Nils-Eric Dålse (SD)

Kontaktinformation

E-post:
nils-eric.dalse@motala.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Tekniska servicenämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska servicenämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-24 2026-12-31
Vatten- och avfallsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Vatten- och avfallsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-25 2026-12-31
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ledamot 2023-04-02 2027-05-01
Sjöstaden Motala Mark AB Ombudsersättare 2023-04-02 2027-03-26
AB Wettern Ombudsersättare 2023-04-02 2027-04-19
Motala Idrottspark AB Ombudsersättare 2023-04-02 2027-04-14
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2023-01-01 2026-12-31