Förtroendevalda i Motala kommun

Sverigedemokraterna (SD)