Förtroendevalda i Motala kommun

Lotta Eriksson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
Lotta.Eriksson@motala.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Bostadsstiftelsen Platen Suppleant 2023-02-13 2026-12-31
Kommunstyrelsens beredning för social hållbarhet Ledamot 2024-04-23 2026-10-30
Valnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31