Förtroendevalda i Motala kommun

Marie Halldan (SD)

Kontaktinformation

E-post:
marie.halldan@motala.se
marie.halldan@sd.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-31 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14