Förtroendevalda i Motala kommun

Kommunstyrelsens beredning för social hållbarhet

Mandatperiod: 2022-10-31 - 2026-10-30