Förtroendevalda i Motala kommun

Kommunala pensionärsrådet

Mandatperiod: 2022-10-31 - 2026-10-31