Förtroendevalda i Motala kommun

Lena Westerlund (S)

Kontaktinformation

E-post:
lena.westerlund@motala.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-31 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-11-23 2026-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2022-11-23 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ledamot 2023-04-02 2027-05-01
Kommunala pensionärsrådet Ersättare 2022-11-23 2026-10-31