Förtroendevalda i Motala kommun

Sjöstaden Motala Mark AB

Mandatperiod: 2023-04-02 - 2027-03-26