Förtroendevalda i Motala kommun

Mark Henriksson (M)

Kontaktinformation

E-post:
mark.henriksson@motala.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-10-31 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2022-11-23 2026-10-31
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Sjöstaden Motala Mark AB Ordförande 2021-10-11 2023-04-01