Förtroendevalda i Motala kommun

Nils-Eric Dålse (SD)

Kontaktinformation

E-post:
nils-eric.dalse@motala.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska servicenämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Vatten- och avfallsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Vatten- och avfallsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31