Förtroendevalda i Motala kommun

Moderata Samlingspartiet (M)