Förtroendevalda i Motala kommun

Jan Nordbakken (M)

Kontaktinformation

E-post:
jan.nordbakken@motala.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ombud 2022-03-14 2023-04-01
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31