Förtroendevalda i Motala kommun

Kristdemokraterna (KD)