Förtroendevalda i Motala kommun

Didrik Dyhlén Dötlmaier (KD)

Kontaktinformation

E-post:
didrik.dyhlen.dotlmaier@motala.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31