Förtroendevalda i Motala kommun

Helén Isaksson (S)

Kontaktinformation

E-post:
helen.isacsson@motala.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bildningsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Bildningsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-03 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31