Förtroendevalda i Motala kommun

Vänsterpartiet (V)