Förtroendevalda i Motala kommun

Centerpartiet (C)