Förtroendevalda i Motala kommun

Michael Lindgren Palmgren (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-22 63 91 (mobil)
0141-22 36 35 (arbete)

Postadress:
Rospiggetorpet Ervasteby 348 591 96 Motala
(bostad)

E-post:
stig.lindgren.palmgren@motala.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Vice ordförande 2019-09-19 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14