Förtroendevalda i Motala kommun

Hanna Almérus (M)

Kontaktinformation

E-post:
hanna.almerus@motala.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Motala Idrottspark AB Suppleant 2019-03-19 - 2023-04-01
Socialnämnden Ersättare 2019-09-17 - 2022-12-31
Vatten- och avfallsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31