Förtroendevalda i Motala kommun

Mark Henriksson (M)

Kontaktinformation

E-post:
mark.henriksson@motala.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2021-10-11 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2021-10-18 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens beredning för fördjupning av koncernstyrning Ledamot 2021-10-18 - 2021-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2021-10-11 - 2022-12-31
Sjöstaden Motala Mark AB Ordförande 2021-10-11 - 2022-04-01