Förtroendevalda i Motala kommun

Lena Berglert (C)

Kontaktinformation

E-post:
lena.berglert@motala.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31