Förtroendevalda i Motala kommun

Caroline Unéus (M)

Kontaktinformation

E-post:
caroline.uneus@motala.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för organisations- och arvodesfrågor Ledamot 2021-05-10 - 2022-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31