Förtroendevalda i Motala kommun

Jessica Björk (S)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.bjork@motala.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för organisations- och arvodesfrågor Ledamot 2021-05-10 - 2022-04-30
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens myndighetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31