Förtroendevalda i Motala kommun

Martin Almérus (M)

Kontaktinformation

E-post:
martin.almerus@motala.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-03-17 - 2022-10-14
Vatten- och avfallsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31