Förtroendevalda i Motala kommun

Annelie Almérus (M)

Kontaktinformation

E-post:
annelie.almerus@motala.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens jämlikhetsberedning Sammankallande 2019-02-19 - 2022-10-09
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2020-02-19 - 2022-10-31
Sjöstaden Motala Mark AB Ordförande 2020-02-11 - 2021-04-01