Förtroendevalda i Motala kommun

Lena Westerlund (S)

Kontaktinformation

E-post:
lena.westerlund@motala.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens beredning för fördjupning av koncernstyrning Ledamot 2021-04-27 - 2021-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2020-06-17 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ledamot 2019-03-19 - 2023-04-01
Sjöstaden Motala Mark AB Suppleant 2019-04-08 - 2022-04-01