Förtroendevalda i Motala kommun

Hans Tevell (M)

Kontaktinformation

E-post:
hans.tevell@motala.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för organisations- och arvodesfrågor Ledamot 2021-05-10 - 2022-04-30
Gruppledare för representerat parti i KF Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens beredning för fördjupning av koncernstyrning Ledamot 2021-03-01 - 2021-12-31
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ordförande 2020-02-11 - 2023-04-01
Sjöstaden Motala Mark AB Ombud 2019-04-08 - 2022-04-01
Tillväxt Motala ekonomisk förening Ombud 2019-04-12 - 2023-05-01