Förtroendevalda i Motala kommun

Maths Andersson (L)

Kontaktinformation

E-post:
maths.andersson@motala.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2020-03-20 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens myndighetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31