Förtroendevalda i Motala kommun

Kåre Friberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
kare.friberg@motala.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2018-10-25 - 2022-10-09
Krisledningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillväxt Motala ekonomisk förening Ledamot 2019-04-12 - 2023-05-01