Förtroendevalda i Motala kommun

Catarina Engström (MP)

Kontaktinformation

E-post:
catarina.engstrom@motala.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för organisations- och arvodesfrågor Ledamot 2021-05-10 - 2022-04-30
Bildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14