Kenneth Söderman (L)

Kontaktinformation

E-post:
kenneth.soderman@motala.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Wettern Ombud 2019-03-14 - 2023-04-01
Gruppledare för representerat parti i KF Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-16
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2018-10-25 - 2022-10-09
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2020-06-09 - 2022-10-31
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ledamot 2019-03-19 - 2023-04-01
Sjöstaden Motala Mark AB Ledamot 2019-04-08 - 2021-04-01