Förtroendevalda i Motala kommun

Kenneth Söderman (L)

Kontaktinformation

E-post:
kenneth.soderman@motala.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Wettern Ombud 2019-03-14 - 2023-04-01
Beredning för organisations- och arvodesfrågor Ledamot 2021-05-10 - 2022-04-30
Gruppledare för representerat parti i KF Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2018-10-25 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens beredning för fördjupning av koncernstyrning Ledamot 2021-03-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2020-06-09 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ledamot 2019-03-19 - 2023-04-01
Sjöstaden Motala Mark AB Ledamot 2019-04-08 - 2022-04-01