Förtroendevalda i Motala kommun

Philip Assarsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-320 62 52 (mobil)

E-post:
phlilp.assarsson@motala.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Ledamot 2020-02-11 - 2023-04-01
Tekniska servicenämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska servicenämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillväxt Motala ekonomisk förening Ombudsersättare 2019-04-12 - 2023-05-01