Förtroendevalda i Motala kommun

Martin Grändås (S)

Kontaktinformation

E-post:
martin.grandas@motala.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens beredning för strategisk samhällsplanering Ledamot 2023-01-01 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2023-01-16 2023-03-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31