Förtroendevalda i Motala kommun

Veine Timm (KD)

Kontaktinformation

E-post:
weine.timm@motala.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bostadsstiftelsen Platen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31