Förtroendevalda i Motala kommun

IngaLill Johansson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
inga-lill.johansson@motala.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för organisations- och arvodesfrågor Ledamot 2021-05-10 - 2022-04-30
Bildningsnämnden Ledamot 2020-08-25 - 2022-12-31
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Ledamot 2020-09-17 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens beredning för social hållbarhet Ledamot 2021-03-01 - 2022-10-30
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2021-04-12 - 2022-12-31