Förtroendevalda i Motala kommun

Jan Andersson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
jan.andersson@motala.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för organisations- och arvodesfrågor Ledamot 2021-05-10 - 2022-04-30
Gruppledare för representerat parti i KF Gruppledare 2020-02-10 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-10-13 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott Insynsplats 2020-02-19 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens beredning för fördjupning av koncernstyrning Ledamot 2021-03-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsens beredning för social hållbarhet Ledamot 2021-03-01 - 2022-10-30
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2020-01-21 - 2022-12-31