Förtroendevalda i Motala kommun

Bolag (5 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB
Tillväxt Motala ekonomisk förening
Motala Idrottspark AB
AB Wettern
Sjöstaden Motala Mark AB