Förtroendevalda i Motala kommun

Övrigt (5 st)

Namn
Gruppledare för representerat parti i KF
Kommunala pensionärsrådet
Bostadsstiftelsen Platen
Politiska sekreterare
Kommunrevisorerna