Förtroendevalda i Motala kommun

Övrigt (6 st)

Namn
Gruppledare för representerat parti i KF
Kommunala pensionärsrådet
Nämndemän vid Linköpings Tingsrätt
Bostadsstiftelsen Platen
Politiska sekreterare
Kommunrevisorerna