Förtroendevalda i Motala kommun

Vatten- och avfallsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd har fem ledamöter varav tre är från Motala kommun och två är från Vadstena kommun. Nämnden hanterar frågor som berör båda kommunerna. Motala kommun är värdkommun.

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Assarsson Philip M Ordförande 1
Sparrborn Gary M 1:e vice ordförande (vald av Vadstena) 2
Karlsson Kjell-Arne S 2:e vice ordförande 3
Karlsson Bengt-Åke C Ledamot 4
Berg Ryno K Ord ledamot (vald av Vadstena) 5
Albrektsson Helen M Ersättare 6
Falk Mikael S Ersättare 7
Sunnerberg Lars-Johan KD Ersättare 8
Thun Fabian S Ersättare (vald av Vadstena) 9
Wahrén Mats K Ersättare (vald av Vadstena) 10