Förtroendevalda i Motala kommun

Kommunfullmäktige

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-14

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. De 57 ledamöterna väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige debatterar och fattar beslut i frågor av större vikt.

Uppdrag (87 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Graan Nils-Ingvar KD Ordförande 1
Svensson Åke M 1:e vice ordförande 2
Ståhl Ingvar S 2:e vice ordförande 3
Backman Erik M Ledamot 4
Unéus Caroline M Ledamot 5
Friberg Kåre M Ledamot 6
Widlöf Felix M Ledamot 7
Moazzez Kaveh M Ledamot 8
Tevell Hans M Ledamot 9
Henriksson Mark M Ledamot 10
Almérus Annelie M Ledamot 11
Assarsson Philip M Ledamot 12
Starkengren Daniel M Ledamot 13
Almérus Hanna M Ledamot 14
Ordell Ulla M Ledamot 15
Melander Gunilla M Ledamot 16
Wellenstam Ewa M Ledamot 17
Arvidsson Jan C Ledamot 18
Lundqvist Agneta C Ledamot 19
Westberg Sten C Ledamot 20
Berglert Lena C Ledamot 21
Fransson Kjell L Ledamot 22
Ankarberg Sara L Ledamot 23
Söderman Kenneth L Ledamot 25
Johansson Per L Ledamot 26
Gyllenhammar Jan KD Ledamot 27
Forslund Erik KD Ledamot 28
Egberth Camilla S Ledamot 29
Andersson Johan S Ledamot 30
Georgio Renée S Ledamot 31
Georges Elias S Ledamot 32
Walter Marianne S Ledamot 33
Rot Sissi S Ledamot 34
Tergeland Roland S Ledamot 36
Isacsson Helen S Ledamot 37
Sjögedahl Arvid S Ledamot 38
Liljedahl Anne-Lie S Ledamot 39
Grändås Martin S Ledamot 40
Orrstenius Sören S Ledamot 41
Rudberg Nicklas S Ledamot 42
Westerlund Lena S Ledamot 43
Mulahusic Sead S Ledamot 44
Bergendahl Maj S Ledamot 45
Lundberg Kerstin V Ledamot 46
Karlberg Peter V Ledamot 47
Roxvret Rebecca V Ledamot 48
Persson Erika V Ledamot 50
Pettersson Christian MP Ledamot 52
Hallén Elias MP Ledamot 53
Karlberg Johnny SD Ledamot 54
Lejonqvist Marcus SD Ledamot 55
Hultberg Marie SD Ledamot 56
Jedler Thomas SD Ledamot 57
Andersson Jan SD Ledamot 58
Johansson Johan SD Ledamot 59
Schönke Kalle SD Ledamot 60
Persson Adam SD Ledamot 61
Almérus Martin M Ersättare 62
Brommels Ida M Ersättare 63
Lindgren Palmgren Michael M Ersättare 64
Stråt Lindha M Ersättare 65
Markström Roger M Ersättare 66
Kjellberg David M Ersättare 68
William Jan M Ersättare 69
Johansson Tony M Ersättare 70
Karlsson Elin C Ersättare 71
Karlsson Bengt-Åke C Ersättare 72
Hammarstrand Jan L Ersättare 74
Fallsvik Jan L Ersättare 75
Sunnerberg Lars-Johan KD Ersättare 76
Wretman Ulla KD Ersättare 77
Alexandersson Pär S Ersättare 79
Söderholm Camilla S Ersättare 80
Holmqvist Torbjörn S Ersättare 81
Ahmed-Liazid Yalila S Ersättare 82
Filipovic Mirsad S Ersättare 83
Stamfält Ann S Ersättare 84
Karlsson Kjell-Arne S Ersättare 85
Kuutti Seija S Ersättare 86
Cosic Jasmin S Ersättare 87
Dahl Anders V Ersättare 90
Sääf Mikael V Ersättare 91
Johannesson Mats MP Ersättare 93
Engström Catarina MP Ersättare 94
van der Poll Andersson Tini SD Ersättare 95
Eriksson Lotta SD Ersättare 96
Jedler Anne-Kristin SD Ersättare 97